/* START Google Analytics Code*/ /* END of Google Analytics Code */ A home called "Parvathi": January 2023

Tuesday, January 17, 2023

A Free Spirit called MLV - 1979 Parvathi Concert

A free spirit called MLV - 1979 Sri Ramanavami at Parvathi
The heritage home of Parvathi is happy to share this concert recording from the Sri Ramanavami festival held in 1979.

M.L. Vasanthakumari - Vocal
A. Kanyakumari - Violin
Tanjore Krishnamurthy Rao - Mridangam
? - Khanjira
Date 15 April 1979

Song List
 1. Namami Vighna Vinayaka - Hamsadhwani - Krishnaswamiayya
 2. Jaya Jaya Janakikantha - Nata - Purandaradasa
 3. Enthara Neethana - Hari Kambhoji - Thyagaraja'
 4. Enta Nivina Vintura - Urmika - Pallavi Sesha Iyer
 5. Rama Ninne Nammi Nanu - Mohana - Thyagaraja
 6. Sridhara Pahi Dayakara- Jayantasri- Vasudevacharya
 7. Bhairavi RTP (Tanam Pancha Ghana Ragas) 
 8. Yamanelli - Shivaranjani - Purandaradasa
 9. Ashtapadi - Mohana, Janasammodini, Sindhu Bhairavi
 10. Sharanu Ninage - Durga - Purandaradasa (Charanam = Sindhubhairavi)
 11. Mohanakalyani Thillana - Lalgudi Jayaraman
 12. Mangalam